Actualizare Strategia de dezvoltare locală durabilă a Orașului Turceni 2011 – 2020

  • 0

Actualizare Strategia de dezvoltare locală durabilă a Orașului Turceni 2011 – 2020

Category : Uncategorized


Aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7, alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, faptul ca la nivelul Orasului Turceni se afla in procedura de elaborare, proiectul act normativ intitulat: “Proiect de hotarare privind aprobarea Anexei 2 actualizata, a Strategiei de dezvoltare locala durabila a orasului Turceni 2011-2020”.

In contextul prevederilor art. 7, alin.2 cei interesati pot formula in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare, ce vor fi depuse la sediul Primariei Orasului Turceni, str. Muncii, nr. 12, compartiment registratura, la tel. 0253/335025 sau prin e-mail la adresa primaria_t@yahoo.com. Termenul limita de depunere a propunerilor, sugestilor si opinilor cu valoare de recomandare fiind de 30 de zile de la data afisarii.

Strategia de dezvoltare locală a Orașului Turceni urmărește dezvoltarea comunității într-un mod controlat, abordând cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile și anume dimensiunea ecologică, dimensiunea economică și cea socială, orientată spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor.

Strategia contribuie în mod direct la capacitatea adiministrației publice locale Turceni de a formula și aplica politici publice care să sprijine dezvoltarea economică și socială a comunității. De altfel, prin intermediul strategiei, administrația publică locală are un instrument de lucru eficient prin care să aplice în mod controlat și structurat politicile publice.

Strategia de dezvoltare locală durabilă a Orașului Turceni constituie cadrul în care se va realiza dezvoltarea deplină și simetrică în următorii ani, în vederea îmbunătațirii vieții locuitorilor.

Un obiectiv central al proiectelor de dezvoltare a Orașului Turceni este valorificarea oportunităților existente în noul context european. Vorbim aici de un oraș sofisticat, cu economie și servicii bazate pe inteligență, cu un nivel de prosperitate crescut, cu o comunitate dinamică și cu alegeri multiple pentru locuitorii săi în ceea ce privește calitatea vieții.

Actualizarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a Orașului Turceni include informații noi, relevante, care să permită accesarea de fonduri nerambursabile europene și naționale pentru dezvoltarea comunității locale pe termen mediu și lung.

Actualizarea strategiei este necesară pentru reorganizarea direcțiilor și obiectivelor de dezvoltare, astfel încât acestea să corespundă într-o mai bună măsură contextului actual. În acest context, se adoptă o viziune de dezvoltare urbană integrata, actualizată și completată, în care diferitele intervenții punctuale au efect asupra vieții locuitorilor.


Lasă un comentariu