Anunțuri publice

 • Proces verbal incheiat la data de 08.01.2020 la sediul Consiliului Local Turceni
 • Proces verbal incheiat la data de 20.12.2019 la sediul Consiliului Local Turceni
 • Proces verbal incheiat la data de 18.12.2019 la sediul Consiliului Local Turceni
 • Comunicat privind masurile ce trebuie respectate pentru a preveni raspandirea Pestei Porcine Africane
 • Oferta de vanzare teren Popescu Mariana Alina
 • Oferta de vanzare teren Popescu Mariana Alina
 • Oferta de vanzare teren Popescu Mariana Alina
 • Anunt Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al terenului sintetic de fotbal al orasului Turceni din strada Sf. Ilie , nr.47 A
 • Anunt proiect de hotarare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
 • Oferta de vanzare teren Cauc Rozalia Mihaela
 • Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 • Anunt colectare deseuri electrice, electronice si electrocasnice (DEEE) in localitatea Turceni in data de 19.11.2019
 • Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
 • Semnificatia codurilor de culori pentru avertizarile meteorologice si hidrologice
 • Semnificatia semnalelor de alarmare acustica a populatiei
 • Extrase din Planul local de aparare impotriva inundatiilor, ingheturilor si poluarilor accidentale
 • Tabel salarii pe functii incepand cu data de 01.01.2019
 • Oferta de vanzare teren Balaci Dutulica
 • Oferta de vanzare teren Steica Valerica
 • Anunt cu privire la testarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta
 • Anunt referitor la oprirea gazelor in zona blocurilor noi(P-uri) din Turceni
 • Anunt colectare deseuri electrice, electronice si electrocasnice(DEEE) in localitatea Turceni
 • Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
 • Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
 • Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
 • Anunt privind combaterea buruienii ambrozia
 • Oferta de vanzare teren Trasca Ion
 • Dispozitie privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul Primariei orasului Turceni si a serviciilor din subordinea Consiliului Local Turceni
 • Anunt ce contine actele administrative fiscale pentru contribuabili
 • Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului
 • Anunt intalnire informala cu cetatenii in baza contractului “Servicii de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si carte Funciara a Imobilelor situate in UAT Turceni”
 • Oferta de vanzare teren Alexandroiu Maria, Alexandroiu Ion , Alexandroiu Anghel-Constantin , Alexandroiu Stefan, Stana Mariana, Alexandroiu Florin-Stefan, Alexandroiu Gheorghe, Alexandroiu Cristian-Vasile
 • PROIECT BUGET 2019
 • Tabel salarii pe functii incepand cu data de 01.01.2019
 • Lista Debitatorilor-persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al Orasului Turceni si cuantumul acestor obligatii la data de 31.12.2018
 • Oferta de vanzare terenuri Rosulescu Vasile
 • Anunt colectiv emitere acte adiministrative fiscale
 • Oferta vanzare teren Bratu si Maria
 • Oferta de vanzare teren Iordache Ion si Iordache Lucretia Adela
 • Oferte de vanzare teren Tanasie Constantin si Radoi Sultana
 • Oferta de vanzare teren Costache Elisabeta
 • Lansare proiect: „Reabilitare termică a Spitalului Orășenesc Turceni, județul Gorj”
 • Anunt emitere acte administrative fiscale
 • Anunt emitere acte administrative fiscale
 • Oferta de vanzare teren Circiumaru
 • Anunt proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public al orasului Turceni
 • Anunt proiect de hotarare privind aprobarea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante datorate de catre debitorii persoane fizice si juridice care urmeaza a fi publicate si procedura de publicare a listelor
 • Oferta vanzare teren Paraschivu Maria
 • Anunt proiect de hotarare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2019
 • Anunt partener selectat pentru depunerea unui proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020
 • Anunt examen de promovare in grad profesional
 • Oferta de vanzare teren – Toma Ruxandra
 • Oferta de vanzare teren – Tudorascu Vasile
 • Anunt selectie parteneri in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020(POCU)
 • Oferta de vanzare teren – Rosulescu Vasile
 • Informatii privind delimitarea sectiilor de votare din Orasul Turceni, cu ocazia organizarii referendumului national pentru modificarea Consitutiei din anul 2018
 • Regulamentul concursului de pescuit – Zilele Orasului Turceni 2018
 • Regulament fotbal tenis Zilele orasului Turceni 2018
 • Anunț emitere acte administrative fiscale
 • Anunț emitere acte administrative fiscale
 • CHESTIONAR ADRESAT LOCUITORILOR ORAȘULUI TURCENI PRIVIND PROIECTUL: “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Turceni, judetul Gorj prin Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Strimba-Jiu si Realizare teren de sport”
 • Anunț emitere acte administrative fiscale
 • Anunt Proiect de hotarare privind majorarea impozitului pentru terenurilor agricole (intravilane/extravilane) nelucrate, a terenurilor si cladirilor neingrijite de pe raza orasului Turceni, judetul Gorj
 • Anunt dezinsesctie
 • Intreruperi programate Gorj saptamana 02.04.2018 – 08.04.2018 retea electrica
 • Anunt examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut
 • Salarii pe functii incepand cu data de 01.01.2018 – Primaria Orasului Turceni
 • Documentatie de atribuire pentru realizarea obiectivului de investitii “Modificare acces intrare birouri si anexe – Oras Turceni, Strada Muncii, nr. 12, judet Gorj”
 • Anunt emitere acte administrative fiscale
 • Oferte de vanzare terenuri
 • Oferte de vanzare terenuri
 • Oferta de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici
 • BUGET 2018 – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII, PROIECT BUGET 2018
 • Anunt Proiect de hotarare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2018
 • Anunt emitere acte administrative fiscale
 • Anunt emitere acte administrative fiscale
 • Anunt depunere solictare de depunere a acordului de mediu pentru proiectul “Implementare instalatie completa pentru reducerea emisiilor de NOx la grupul energetic nr. 5 de la Sucursale Electrocentralei Turceni – Reabilitare si modernizare instalatie de ardere si implementare instalatie completa pentru reducerea emisiilor de NOx la grupul energetic nr. 7 de la Sucursala Electrocentralei Turceni – Reabilitare si modernizare instalatie de ardere”
 • Anunt exercitii semnale de alarmare transmise cu sirena electrica
 • Intreruperi programate, retea electrica, Gorj saptamana 31.07-06.08.2017
 • Anunt colectiv emitere acte administrative fiscale
 • Anunt privind Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice
 • Anunț emitere acte administrative fiscale
 • Regulament fotbal tenis Zilele orasului Turceni 2017
 • REGULAMENTUL CONCURSULUI de pescuit 2017
 • Anunt vanzare terenuri + cladiri
 • Intreruperi programate energie electrica
 • Anunt deratizare, dezinsectie si dezinfectie
 • Anunț depunere solicitări comercianți, pentru participare la evenimentul Zilele Orașului Turceni
 • Anunț emitere acte administrative fiscale
 • Anunț emitere acte administrative fiscale
 • Codul etic si de conduita al functionarului public
 • Anunț emitere acte administrative fiscale
 • Anunț emitere acte administrative fiscale
 • Oferta vanzare teren Pasolea Ghe Ion
 • Anunt ajutor de minimis destinat producatorilor de tomate in spatii protejate
 • Program de lucru privind formularele europene
 • Anunt emitere acte administrative fiscale
 • Anunt privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
 • Anunt promovare
 • Anunt emitere acte administrative fiscale
 • Anunt emitere acte administrative fiscale
 • Anunt emitere acte administrative fiscale
 • Anunt emitere acte administrative fiscale
 • Anunt achizitie  “SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL”
 • Anunt emitere acte administrative fiscale
 • Anunt inchiriere
 • Comunicat de Presă referitor “la majorarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor, majorarea şi prelungirea stimulentului de inserţie începând cu data de 01 iulie 2016”.
 • ACHIZITIE DE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL  „ AMENAJARE ACCESE PROPRIETATI , ORAS TURCENI, JUDETUL GORJ ”
 • ANUNT privind achizitia directa de produse “ cosuri stradale pentru gunoi”
 • ACHIZITIE MATERIALE PENTRU SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA TURCENI
 • Anunt achizitie directa “Servicii spalare auto”
 • Anunț privind achiziția directă de lucrări „SISTEM DE CANALIZARE APE PLUVIALE ZONA STR. ALEEA ÎNV. BĂRBULESCU ȘI ZONA STR. ILARIE BIRĂU, DIN ORAȘUL TURCENI, JUDEȚUL GORJ’’
 • Anunt privind achizitia directa de servicii de intocmire studiu topografic si geotehnic pentru realizarea documentatiei PUZ necesara obiectivului “Modernizare drumuri agricole de exploatatie in localitatea Turceni, judetul Gorj”.
 • Anunt privind achizitia directa de servicii „DOCUMENTATII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU UNELE OBIECTIVE DIN ORASUL TURCENI”
 • Anunț achiziție lucrări “Realizarea adăpostului pentru câinii comunitari”
 • Solicitare ofertă de preţ pentru servicii de consultanţă Modernizare creşă cămin în oraşul Turceni
 • Solicitare ofertă de preţ pentru servicii de consultanţă Regenerare şi revitalizarea zonelor urbane
 • Solicitare ofertă de preţ pentru servicii de consultanţă Sală de sport oraş Turceni – panouri solare pentru aer condiţionat, încălzire şi apă caldă
 • Solicitare ofertă de preţ pentru servicii de consultanţă Iluminat public pe baza panourilor fotovoltaice în oraşul Turceni
 • ANUNT privind achizitia directa de lucrari necesare realizarii obiectivului de investitii “REALIZAREA ADAPOSTULUI PENTRU CAINII COMUNITARI”
 • ACHIZITIE “SERVICII REALIZARE SI EDITARE ZIAR LOCAL ORAS TURCENI ”
 • ANUNT privind achizitia directa de servicii Intocmire Documentatiei P.U.Z. necesare realizarii obiectivului de investitii “Modernizare drumuri agricole de exploatatie in localitatea Turceni, judetul Gorj”
 • ANUNT privind achizitia directa de servicii intocmire Cadastru si inscrierea in Cartea Funciara a terenurilor necesare realizarii obiectivului de investitii “Modernizare drumuri agricole de exploatatie in localitatea Turceni, judetul Gorj”
 • ANUNT privind achizitia directa de servicii Intocmire Documentatiei P.U.Z. necesare realizarii obiectivului de investitii “Modernizare drumuri agricole de exploatatie in localitatea Turceni, judetul Gorj”
 • Comunicare clarificari pentru achizitia de produse „CADOURI PENTRU PRESCOLARI, ELEVI DIN CADRUL UNITATILOR DE INVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI TURCENI SI COPIILOR MINORI NEINSTITUTIONALIZATI CU OCAZIA ZILEI DE MOS CRACIUN”
 • ANUNT privind achizitia directa de servicii Servicii intocmire CAIET DE SARCINI IN VEDEREA AVIZARII CASEI DE CULTURA TURCENI PENTRU OBTINEREA AVIZULUI I.S.U.
 • ANUNT privind achizitia directa de produse „CADOURI PENTRU PRESCOLARI, ELEVI DIN CADRUL UNITATILOR DE INVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI TURCENI SI COPIILOR MINORI NEINSTITUTIONALIZATI CU OCAZIA ZILEI DE MOS CRACIUN”
 • ANUNT privind achizitia directa de produse „CADOURI PENTRU ANGAJATI SI INSTITUTIILE COLABORATOARE”
 • Anunt verificare dosare Sef Centru
 • Noul Regulament serviciu salubrizare
 • ANUNT privind achizitia directa de produse „COPERTINE PENTRU STATIILE DE IMBARCARE – DEBARCARE ELEVI”