Category Archives: Informatii de interes public

 • 0

COMUNICAT privind măsurile ce trebuie respectate pentru a preveni răspândirea Pestei Porcine Africane

COMUNICAT
privind măsurile ce trebuie respectate pentru a preveni
răspândirea Pestei Porcine Africane

       Pe raza U.A.T Turceni s-a confirmat existența unui focar de Pestă Porcină Africană la porcii mistreți aflați în proprietatea S.C. GREENADEL S.R.L, crescuți în Complexul de Vânătoare cu punct de lucru Oraș Turceni.
       S-a impus ca măsură uciderea fără întârziere și distrugerea întregului efectiv de porci mistreți, aflați în proprietatea S.C. GREENADEL S.R.L, crescuți în Complexul de Vânătoare cu punct de lucru Oraș Turceni și îngroparea acestora pe teritoriul Complexului de Vânătoare .
      Este interzis accesul în perimetrul Complexului de Vânătoare cu punct de lucru Oraș Turceni a persoanelor neautorizate.
     Se interzice scoaterea animalelor din gospodării, circulația și transportul neautorizat de animale.
Pentru a proteja porcii de această boală, vă recomandăm să respectați următoarele sfaturi:

 • nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii, cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică;
 • creşteţi porcii doar în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu alţi proprietari de porci domestici;
 • nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare provenite de la carnea de porc gătită în familie;
 • nu scoateţi scroafele sau vierii din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie;
 • nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
 • nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porcii mistreţi bolnavi.

      Orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar de liberă practică din localitate, alte autorități, sau DSVSA judeţeană.
      Toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat, în condițiile prevăzute de legislaţie.

Primar,
Cristina Cilibiu


 • 0

Lucrari de modernizare a casei de cultura

CULTURA – Secretul educației

Cultura reprezintă stratul de bază al orașului Turceni, deoarece fără perpetuarea acesteia nu am putea să ne îndreptăm cu pași siguri către un oraș mai bun, care prin intermediul instituțiilor reprezentative să ofere condiții propice pentru dezvoltarea intercomunitară continuă. Bazându-se pe acest principiu, autoritățile au depus tot efortul pentru a moderniza centrul nostru cultural, Casa de Cultură a orașului Turceni, iar începând cu luna iunie lucrările de reabilitare și modernizare au fost demarate.

Astfel, Casa de Cultură va beneficia de racorduri la următoarele rețele de utilități: rețeaua de energie electrică a S.C. Distribuție Oltenia S.A., rețeaua de alimentare cu apă a orașului Turceni, rețeaua de canalizare a orașului Turceni, iar încălzirea se va realiza prin agent termic de la CEO.

Per ansamblu sunt vizate următoarele tipuri de lucrări de investiții:

 • reabilitarea finisajelor interioare și exterioare, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC performantă din punct de vedere energetic atât la interior cât și la exterior, termoizolarea pereților exteriori cu polistiren expandat de 8 cm și a soclului, înlocuirea în totalitate a instalațiilor electrice, sanitare și termice;
 • refacerea trotuarelor perimetrale;
 • realizarea unui strat de termoizolație din polistiren expandat în podul clădirii;
 • se va înlocui acoperișul din țiglă ceramică cu tablă tip țiglă de culoare roșie;
 • se vor înlocui toate elementele de sarpantă;
  se vor înlocui jgheaburile și burlanele; se va realiza o instalație de paratrăsnet;
 • un sistem propriu de încălzire cu centrală termică proprie pe gaze;
  se va monta un sistem de climatizare format din 17 ventiloconvectoare;
 • se va realiza instalația de canalizare interioară și exterioară; se vor înlocui scaunele din sala de spectacole;
 • se va achiziționa o cortină nouă acționată mecanic;
 • sala de spectacole va fi dotată cu un sistem de lumini și sonorizare performant;
 • se vor monta corpuri de iluminat cu performanță energetică ridicată (tip LED);
 • se vor monta panouri solare pentru apă caldă;
 • se vor achiziționa echipamente informatice și audio necesare;
 • se vor monta instalații performante pentru prevenirea și stingerea incendiilor (uși rezistente la foc, instalații desfumare, centrală de detecție și semnalizare senzori de fum, senzori de temperatură, butoane de panică, sirene de alarmare, hidranți, lămpi EXIT, etc).

 • 0

ECHIPAMENTE IT LA LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI

Una dintre preocupările cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Turceni este adaptarea permanentă la metodele de predare moderne, în vederea obținerii unor rezultate optime ale activității desfășurate. Integrarea sistemelor digitale în procesul instructiv-educativ a devenit o necesitate a
zilelor noastre și, în acest context, au fost dotate, într-o primă etapă a proiectului Rose, descris într-un articol anterior, trei cabinete din scoală cu echipamente it – table interactive, laptopuri, videoproiectoare, sisteme audio si multifuncționale.

Suntem conștienți de faptul că tehnologia modernă constituie un real suport în sistemul actual de învațământ, când rolul profesorului nu se mai limitează doar la transmiterea de informații, captarea atenției elevilor și
menținerea concentrării lor pe parcursul întregii ore constituind adevărata
provocare. De aceea, venim în întâmpinarea preocupărilor elevilor noștri care intră in contact încă de mici cu sistemele digitale, oferindu-le soluții atractive care să îi motiveze și să le sporească implicarea. Dezvoltarea
competențelor profesorilor de utilizare a noilor tehnologii a devenit astfel o condiție ce ne-a determinat să organizăm în vacanța intersemestrială instruirea privind folosirea acestor echipamente, cunoștințele însușite
urmând a fi implementate alături de elevi începând cu semestrul II al acestui an școlar.


ECHIPA DE
PROIECT


 • 0

Tabara de dezvoltare personala

Tabără de dezvoltare personală

Așa cum au fost obișnuiți de câțiva ani încoace, elevii Liceului Tehnologic Turceni vor beneficia și de această dată de o săptămână pentru distracție și dezvoltare personală.

Proiectul de față are ca obiectiv general oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber specific vacanţei de vară şi de prevenire a marginalizării juvenile pentru copiiicu vârste cuprinse între 7 şi 20 ani, rezultate deosebite la învățătură, provenind din familii aflate în dificultate psiho-socio-economică, sau aflaţi în situaţii şcolare limită,  lipsiţi de suport din partea părinţilor.Costul total al proiectului este de 100.000 lei fără TVA, iar perioada de desfășurare va fiîn intervalul iulie – august 2019.

CRITERIILE OBLIGATORII DE ÎNSCRIERE A ELEVILOR:

1.Să aibă domiciliul orașul Turceni și satele aparținătoare;

2.Să aibă rezultate bune la învăţătură: să aibă media generală din semestrul I al anului școlar 2018-2019 cuprinsă între 8(opt) şi 10(zece), respectiv calificativul Bine și Foarte Bine;

3. Să aibă media 10(zece) la purtare;

4. Să fie apt din punct de vedere medical.

DOSARUL de ÎNSCRIERE va cuprinde:

1.Cerere privind gratuitatea (vor fi întocmite de către părinți pentru fiul/fiica lor); acestea vor trebui  să fie semnate de unul dintre părinți, diriginte/învățător, directorul unității de învățământ. În subsolul acesteia se va regăsi fișa tip cu situația școlară a primului semestru din anul școlar 2018-2019, media la purtare și participarea la activități extrașcolare (semnată de învățător/diriginte și reprezentantul/reprezentanții unității/unităților în cadrul căreia se desfașoară activitățile extrașcolare). De asemenea, cererea va cuprinde și o declarație pe proprie răspundere că nu există alte venituri în afara celor declarate în dosar.

2.Copia CI sau CN a elevului care să ateste domiciliul în orașul Turceni.

3.Adeverință cu componența familiei(pentru cei care locuiesc în mediul rural – adeverință de rol de la Registrul Agricol iar pentru cei care locuiesc în mediul urban – adeverință de la Asociația de Proprietari)-nu sunt necesare copii ale actelor de identitate ale celorlalți membri;

4.Adeverinţe cu venitul brut al familiei (pe lunile februarie, martie și aprilie)

5.Adeverinţe fiscale pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 18 ani.

6.Anchete sociale pentru cei care nu au venituri.

7.Adeverinţă medicală

8.Copii ale diplomelor obţinute în urma participării la concursuri, olimpiade, competiţii sau adeverinţe care să ateste implicarea în activităţile extraşcolareorganizate la nivelul clasei, şcolii în parteneriat cu Casa de Cultură a oraşului Turceni, cu Primăria, cu Poliţia locală sau cu alte instituţii şcolare, cu instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale din judeţ şi din ţară. Se acordă punctaj atât pentru participare, cât și pentru obținerea unui premiu în cadrul acestora.

9. Alte documente doveditoare solicitate de catre comisie.

CRITERII DE DEPARTAJARE:

1.Venitul pe membru al familiei.

2.Numărul de diplome.

3.Dacă mai multe medii sunt egale, departajarea va fi determinată de comisia de organizare, în urma analizei dosarului, a situației elevului, precum și în urma unei discuții cu profesorul diriginte/profesor învățător.

De cele 80 de locuri gratuite vor beneficia elevii din învățământul primar, gimnazial și liceeal, în funcție de solicitări și punctajul obținut.

Elevii vor fi insoțiți de 8 cadre didactice și obligatoriu, un cadru medical.


 • 0

Campanie colectare deseuri

Primăria Turceni, în colaborare cu Asociația Environ, a organizat în luna iulie o campanie de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice, (DEEE). Cetățenii orașului Turceni și cei ai satelor aparținătoare au răspuns promt la activitatea menită să crească gradul de conștientizare al populației în ceea ce privește importanța colectării selective.

Campania s-a desfășurat door to door (din poartă în poartă). S-au colectat peste 1700 de kg de DEEE-uuri. Cei care au participat, au fost încântați de faptul că s-au oferit vouchere în valoare de 10 lei, în funcție de greutatea echipamentelor predate. S-au colectat frigidere (9), TV (36), unitate PC (8), mașini de spălat (5), monitoare PC (6), aspiratoare (2), cuptor (6), radio, imprimantă, hotă, boiler electric, centrală termică.
Deschiderea oamenilor față de această activitate face ca lucrurile să aibă o continuitate. Drept urmare, Primăria Turceni, alături de cei de la Environ vor desfășura o nouă campanie în lunile octombrie-noiembrie, iar cei care doresc să ofere spre reciclare diverse echipamente se pot adresa Departamentului de Protecția a Mediului din cadrul primăriei. Numărul de telefon disponibil pentru înscrieri și solicitări este: 0253/335/025. Reamintim categoriile de echipamente care se pot recicla:mașini de spălat, lăzi frigorifice, aparate de aer condiționat, cuptoare și plite electrice, TV-uri, calculatoare, telefoane, cuptoare cu microunde, dar și toate electricele, elctronicele și electrocasnicele care nu mai sunt de folos în locuințe și gospodării.

Atunci când nu sunt gestionate corect, DEEE-urile și bateriile uzate sunt extrem de periculoase pentru sănătatea oamenilor cât și pentru mediul înconjurător, din cauza substanțelor toxice și a conținutului ridicat de metale grele.

Cele mai recente date publicate de Eurostat arată că România s-a clasat pe ultimul loc în ceea ce privește colectarea acestor deșeuri periculoase.