Măsuri de prevenire cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște

Primăria Orașului Turceni  reamintește măsurile de prevenire a incendiilor care trebuie respectate, în lăcașurile de cult, cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paște

Pentru preîntâmpinarea unor evenimente nedorite este necesară respectarea în unităţile de cult a următoarelor măsuri de apărare implosive incendiilor:
– aducerea la cunoștința enoriașilor, pe timpul desfășurării slujbelor religioase, a regulilor ce trebuie respectate în biserică, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare în situația izbucnirii unui incendiu în lăcașul de cult, pentru păstrarea calmului, evitarea accidentelor și panicii pe durata evacuării construcției în cazul evenimentelor nedorite, precum și asigurarea stingerii urgente a incendiului, cu forțele și mijloacele existente;
– nelăsarea lumânărilor aprinse în apropierea hainelor, părului ori a obiectelor combustibile, precum icoane, decoruri, mobilier, coroane;
– evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule ( autoturisme, autocare, microbuze,etc) ;
– organizarea manifestărilor religioase în exteriorul bisericilor, pentru evitarea supraaglomerării acestora; evitarea permiterii accesului unui număr de credincioși peste capacitatea construcției și menținerea, obligatoriu, pe toată durata slujbei, a ușilor de acces și evacuare în poziție deschisă;
– acordarea atenției deosebite la organizarea slujbelor religioase în bisericile din lemn, caz în care nu se va permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente și prezintă un risc foarte mare de incendiu;
– evitarea desfășurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare sau în care sunt amplasate schele;
– parcarea autoturismelor și autocarelor în vecinătatea lăcașurilor de cult se va realiza astfel încât să nu se blocheze sau îngusteze gabaritele căilor de acces pentru intervenție, necesare autospecialelor pompierilor în cazul producerii unui eventual incendiu;
– asigurarea întreținerilor corespunzătoare, verificărilor periodice și remedierii deficiențelor constatate la instalațiile electrice, sistemele de încălzire, aparatele de preparat și încălzit hrană și coșurile de fum;
– amenajarea unor locuri speciale, în exteriorul lăcașurilor de cult, pentru depunerea lumânărilor aprinse, aflate la distanță de siguranță față de construcții, dotate cu tăvi metalice umplute cu nisip, supravegherea acestora în permanență și stingerea lor, în mod obligatoriu, la terminarea slujbelor religioase;
– evacuarea din interiorul lăcașurilor de cult, pe durata desfășurării slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, băncilor și scaunelor nefixate de pardoseală;
– nedepozitarea materialelor combustibile în poduri, subsoluri, balcoane ori pe căile de evacuare sau pe circulațiile din interiorul bisericilor;
– instruirea persoanelor cazate în spațiile destinate primirii oaspeților ori în căminele de bătrâni din incinta mănăstirilor sau aparținând de acestea, de către slujitorii bisericii, privind necesitatea respectării regulilor de prevenire și stingere a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalațiilor electrice, la utilizarea focului deschis, precum și interdicția fumatului în aceste locuri;
– asigurarea unei minime dotări cu mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, precum rezerve de apă și stingătoare de incendiu; pentru mânăstirile amplasate izolat, în locuri greu accesibile sau chiar inaccesibile autospecialelor pompierilor, această dotare minimă, compensată cu instruirea corespunzătoare a personalului, pot salva construcția de la distrugere;
– asigurarea evacuării persoanelor din construcție, a valorilor adăpostite, concomitent cu desfășurarea primei intervenții cu mijloacele tehnice din dotare și cu anunțarea, în cel mai scurt timp, a pompierilor, la numărul unic pentru apeluri de urgență 112, în cazul izbucnirii unui incendiu.

Descarcă document


Skip to content