Selectie parteneri POCU

PRIMARIA ORASULUI TURCENI, judetul GORJ, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privati pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU),
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE, Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială AP 4/PI 9.v/OS 4.16, in conformitate cu prevederile:
 O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
 H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
 OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificarile ulterioare (Corringendum-urile 1, 2,3, 4).

Pentru detalii accesati link-urile:

  • Anunt selectie parteneri in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020(POCU)
  • Anexa numarul 1
  • Anexa numarul 2 Partener 1
  • Anexa numarul 2 Partener 2

  • Skip to content