Transcrierea certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate

Actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in strainatate, la autoritatile locale competente, se TRANSCRIU, obligatoriu, in registrele de stare civila romane, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului ori extrasului de stare civila.
TRANSCRIEREA certificatelor ori extraselor de stare civila procurate din strainatate, pentru cetatenii romani, se face cu aprobarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, scop in care, prin verificari, se stabileste daca titularul certificatului ori extrasului de nastere, casatorie sau deces este (a fost) cetatean roman si nu mai exista un alt act transcris sau reconstituit.
In cazul persoanelor cu domiciliul in strainatate care imputernicesc o persoana cu domiciliul in tara sa le reprezinte interesele, in vederea transcrierii certificatelor ori extraselor de stare civila emise de autoritatile straine, cererea se va depune la primaria ultimului domiciliu avut in tara de solicitant, iar in cazul in care acesta nu a avut vreodata domiciliul in tara, la Primaria Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.
Cetãtenii care isi stabilesc domiciliul în România vor face dovada cetãteniei române cu pasaportul de cetãtean român cu domiciliul în strãinãtate (CRDS).
De asemenea, persoanele care au dobândit cetatenia românã vor proceda mai întâi la transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilã, fãcând dovada cetãteniei cu certificatul constatator al depunerii jurãmântului de credintã fatã de România, emis de Ministerul Justitiei.
Extrasele de pe actele de stare civila eliberate de Arhivele Nationale, care au fost intocmite in localitati care au apartinut Romaniei, iar in prezent se gasesc pe teritoriul altor state, se transcriu, cu aprobarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, in registrele de stare civila ale localitatii de domiciliu ale titularilor sau ale persoanelor indreptatite.
Imputernicitul trebuie sa detina o procura speciala, autentificata in tara ,de un notar public, iar in strainatate, de misiunea diplomatica sau de oficiul consular al Romaniei din statul de resedinta.
Procurile si traducerile de pe certificatele de stare civila emise de autoritatile straine, legalizate de notari publici din tarile emitente, care au aplicata o apostila, in continutul careia se face referire la Conventia de la Haga, incheiata la 05 octombrie 1961, cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, conventie la care si Romania a aderat, prin Ordonanta Guvernului Romaniei Nr. 66/24.08.1999, aprobata prin Legea nr.52/2000, care a intrat in vigoare la 16.03.2001, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi luate in considerare, alaturi de cele legalizate de notarii publici romani, in tara, sau de misiunile diplomatice ori oficiile consulare de cariera ale Romaniei in strainatate.


Skip to content