Category Archives: Uncategorized

 • 0

 • 0

 • 0

Actualizare Strategia de dezvoltare locală durabilă a Orașului Turceni 2011 – 2020

Category : Uncategorized


Aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7, alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, faptul ca la nivelul Orasului Turceni se afla in procedura de elaborare, proiectul act normativ intitulat: “Proiect de hotarare privind aprobarea Anexei 2 actualizata, a Strategiei de dezvoltare locala durabila a orasului Turceni 2011-2020”.

In contextul prevederilor art. 7, alin.2 cei interesati pot formula in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare, ce vor fi depuse la sediul Primariei Orasului Turceni, str. Muncii, nr. 12, compartiment registratura, la tel. 0253/335025 sau prin e-mail la adresa primaria_t@yahoo.com. Termenul limita de depunere a propunerilor, sugestilor si opinilor cu valoare de recomandare fiind de 30 de zile de la data afisarii.

Strategia de dezvoltare locală a Orașului Turceni urmărește dezvoltarea comunității într-un mod controlat, abordând cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile și anume dimensiunea ecologică, dimensiunea economică și cea socială, orientată spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor.

Strategia contribuie în mod direct la capacitatea adiministrației publice locale Turceni de a formula și aplica politici publice care să sprijine dezvoltarea economică și socială a comunității. De altfel, prin intermediul strategiei, administrația publică locală are un instrument de lucru eficient prin care să aplice în mod controlat și structurat politicile publice.

Strategia de dezvoltare locală durabilă a Orașului Turceni constituie cadrul în care se va realiza dezvoltarea deplină și simetrică în următorii ani, în vederea îmbunătațirii vieții locuitorilor.

Un obiectiv central al proiectelor de dezvoltare a Orașului Turceni este valorificarea oportunităților existente în noul context european. Vorbim aici de un oraș sofisticat, cu economie și servicii bazate pe inteligență, cu un nivel de prosperitate crescut, cu o comunitate dinamică și cu alegeri multiple pentru locuitorii săi în ceea ce privește calitatea vieții.

Actualizarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a Orașului Turceni include informații noi, relevante, care să permită accesarea de fonduri nerambursabile europene și naționale pentru dezvoltarea comunității locale pe termen mediu și lung.

Actualizarea strategiei este necesară pentru reorganizarea direcțiilor și obiectivelor de dezvoltare, astfel încât acestea să corespundă într-o mai bună măsură contextului actual. În acest context, se adoptă o viziune de dezvoltare urbană integrata, actualizată și completată, în care diferitele intervenții punctuale au efect asupra vieții locuitorilor.


 • 0

Anunt dezinsectie

Category : Uncategorized

In saptamana 23.04 – 29.04.2018 vor avea loc actiuni de dezinsectie asupra spatiilor verzi si suprafetele exterioare vecine institutiilor din Orasul Turceni:

 • Liceul Tehnologic Turceni (curte exterioara)
 • Scoala Primara Nr. 1 Turceni (curte exterioara)
 • Scoala Murgesti (curte exterioara)
 • Scoala Primara Girbovu (curte exterioara)
 • Scoala Generala Strimba – Jiu (curte exterioara)
 • Parc Oras Turceni (bloc P10)
 • Parc Oras Turceni (bloc 35)
 • Parc “Monumentul Eroilor Strimba Jiu”
 • Teren sport vechi
 • Teren sport Stolojani
 • Spatii verzi Orasul Turceni – zona centrala


 • 0

Ziua varstnicilor

Category : Uncategorized


 • 0

Circul Arena

Category : Uncategorized

Programul spectacolelor:
Vineri 17 noiembrie 2017 – ora 17.00
Sambata 18 noiembrie 2017 – orele 15.00 si 18.00
Duminica  19 noiembrie – ora 15.00
Locatie: in spatele Primariei din orasul Turceni.

 • 0

 • 0

Ziua mondială a sănătății

Category : Uncategorized

Primăria Orașului Turceni împreună cu Consiliul Local Turceni și Spitalul Orășenesc Turceni organizează Ziua mondială a sănătății, care va avea loc în data de 09 aprilie 2017, între orele 09.00 – 14.00, în mai multe spații special amenajate pe raza orașului. Analizele se vor efectua gratuit și se adresează tuturor locuitorilor orașului Turceni.

Locații
* Turceni centru – Ambulatoriu spital
* Turcenii de Jos – Magazin Drăghici
* Stolojani – Școala Stolojani
* Murgești – Magazin Miuț
* Gîrbovu – Școala Gîrbovu
* Valea Viei – Magazin Oprea
* Strâmba-Jiu – Casa Parohială

Afis ziua sanatatii


 • 0

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Orașului Turceni – 2017

Category : Uncategorized

Primăria Orașului Turceni, reprezentată legal prin Soc.Cilibiu Cristina, în calitate de primar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, organizează dezbatere publică a proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Orașului Turceni.

Pentru propuneri, opinii cu valoare de recomandare cu privire la acest Proiect de Hotărâre pot fi depuse la Compartimentul Relații cu Publicul.

Vă anexăm următoarele documente:

 


 • 0

Informare privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

Category : Uncategorized

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 2007 Măsura 211 – zona montană defavorizată, iar incepând cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 – zone defavorizate (altele decât zona montană şi Măsura 214 – agro-mediu. Prin aceste măsuri s-a asigurat atât compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activităţile agricole sunt afectate de condiţii naturale nefavorabile, dar şi compensarea pierderilor de venituri şi a cheltuielilor suplimentare înregistrate de fermierii care adoptă în mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, în scopul menţinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protecţia biodiversităţii, protecţia apei, protecţia solului, reducerea emisiilor poluante şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice). Aceste măsuri au atras interesul fermierilor români, în perioada 2008-2015 fiind efectuate plăţi în volum de cca. 3,47 mld. euro în cadrul angajamentelor încheiate în cadrul celor 3 măsuri, ceea ce reprezintă cca. 42% din întreaga alocare a PNDR 2007-2013 şi 98% din alocarea măsurilor Axei 2 care au fost adresate sectorului vegetal.

Pentru perioada de programare 2014-2020, a fost pus un accent deosebit pe promovarea utilizării eficiente a resurselor, precum şi pe creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în agricultură și zonele rurale, în concordanță cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele puse la dispoziţia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este noul pachet de măsuri de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020, adresate practicilor de agro-mediu şi climă (Măsura 10), agriculturii ecologice (Măsura 11) şi zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), aceastea fiind implementate în România începând cu anul 2015. Alocările acestor măsuri sunt unele consistente, fermierii putând accesa angajamentele în cadrul cărora sunt diponibile sume de cca. 2,66 mld. euro (Măsura 10 – 1,071 mld. euro, Măsura 11 – 236,42 mil. euro, Măsura 13 – 1,355 mld. euro).
În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu şi climă, precum şi în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmăreşte o intensificare a acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR, cu privire la posibilitatea deschiderii unor angajamente, la condiţiile de eligibilitate şi la cerinţele specifice aplicabile în cadrul acestor angajamente, la standardele aplicabile (eco-condiţionalitate – GAEC şi SMR, cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi substanţelor de protecţie a plantelor, activitatea minimă şi încadrarea în categoria fermierilor activi), dar şi la nivelul plăţilor acordate în cadrul fiecărui tip de angajament.

Pentru mai multe informații accesați următorul link:

 http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html