Home

cilibiu_cristina_prima_site

Primar Cristina Cilibiu

ANUNȚURI

Program de lucru privind formularele europene

Anunt emitere acte administrative fiscale

Anunt privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pe anul 2017

Anunt concurs administrator si muncitor in cadrul Serviciului Public Turceni

Anunt concurs director in cadrul Serviciului Public Turceni

Anunt promovare

Anunt concurs inspector asistent si inspector principal

Anunt concurs manager de proiect

Anunț concurs

Anunt emitere acte administrative fiscale

Anunt concurs secretara si sofer

Anunt emitere acte administrative fiscale

Anunt organizare concurs pentru functia publica de inspector debutant clasa I in cadrul SPCLEP Turceni

Anunt emitere acte administrative fiscale

Anunt achizitie  “SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL”

Anunt emitere acte administrative

REGULAMENTELE CONCURSURILOR ORGANIZATE CU OCAZIA ZILELOR ORASULUI TURCENI 2016

Anunt organizare concurs pentru functia de Administrator public

Anunt inchiriere

Anunt organizare concurs pentru functii in cadrul compartimentului Management de proiecte

Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de conducere de director in cadrul Serviciului Public al orasului Turceni

Comunicat de Presă referitor “la majorarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor, majorarea şi prelungirea stimulentului de inserţie începând cu data de 01 iulie 2016”.

ACHIZITIE DE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL  „ AMENAJARE ACCESE PROPRIETATI , ORAS TURCENI, JUDETUL GORJ ”

ACHIZITIE MATERIALE PENTRU SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA TURCENI

Anunț privind achiziția directă de lucrări „SISTEM DE CANALIZARE APE PLUVIALE ZONA STR. ALEEA ÎNV. BĂRBULESCU ȘI ZONA STR. ILARIE BIRĂU, DIN ORAȘUL TURCENI, JUDEȚUL GORJ’’

Anunt privind achizitia directa de servicii de intocmire studiu topografic si geotehnic pentru realizarea documentatiei PUZ necesara obiectivului “Modernizare drumuri agricole de exploatatie in localitatea Turceni, judetul Gorj”.

Anunt privind achizitia directa de servicii „DOCUMENTATII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU UNELE OBIECTIVE DIN ORASUL TURCENI”

Anunț achiziție lucrări “Realizarea adăpostului pentru câinii comunitari”

Solicitare ofertă de preţ pentru servicii de consultanţă Modernizare creşă cămin în oraşul Turceni

Solicitare ofertă de preţ pentru servicii de consultanţă Regenerare şi revitalizarea zonelor urbane

Solicitare ofertă de preţ pentru servicii de consultanţă Sală de sport oraş Turceni – panouri solare pentru aer condiţionat, încălzire şi apă caldă

Anunt concurs inspector debutant clasa I, inspector asistent clasa I, inspector principal clasa I

Anunt concurs consilier juridic debutant

Solicitare ofertă de preţ pentru servicii de consultanţă Iluminat public pe baza panourilor fotovoltaice în oraşul Turceni

ANUNT privind achizitia directa de lucrari necesare realizarii obiectivului de investitii “REALIZAREA ADAPOSTULUI PENTRU CAINII COMUNITARI”

ACHIZITIE “SERVICII REALIZARE SI EDITARE ZIAR LOCAL ORAS TURCENI ”

ANUNT privind achizitia directa de servicii Intocmire Documentatiei P.U.Z. necesare realizarii obiectivului de investitii “Modernizare drumuri agricole de exploatatie in localitatea Turceni, judetul Gorj”

Anunt rezultate contestatie la proba scrisa a concursului pentru functia de asistent medical

ANUNT privind achizitia directa de servicii intocmire Cadastru si inscrierea in Cartea Funciara a terenurilor necesare realizarii obiectivului de investitii “Modernizare drumuri agricole de exploatatie in localitatea Turceni, judetul Gorj”

ANUNT privind achizitia directa de servicii Intocmire Documentatiei P.U.Z. necesare realizarii obiectivului de investitii “Modernizare drumuri agricole de exploatatie in localitatea Turceni, judetul Gorj”

Anunt suspendare concurs Sef Centru

Comunicare clarificari pentru achizitia de produse „CADOURI PENTRU PRESCOLARI, ELEVI DIN CADRUL UNITATILOR DE INVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI TURCENI SI COPIILOR MINORI NEINSTITUTIONALIZATI CU OCAZIA ZILEI DE MOS CRACIUN”

ANUNT privind achizitia directa de servicii Servicii intocmire CAIET DE SARCINI IN VEDEREA AVIZARII CASEI DE CULTURA TURCENI PENTRU OBTINEREA AVIZULUI I.S.U.

ANUNT privind achizitia directa de produse „CADOURI PENTRU PRESCOLARI, ELEVI DIN CADRUL UNITATILOR DE INVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI TURCENI SI COPIILOR MINORI NEINSTITUTIONALIZATI CU OCAZIA ZILEI DE MOS CRACIUN”

ANUNT privind achizitia directa de produse „CADOURI PENTRU ANGAJATI SI INSTITUTIILE COLABORATOARE”

Anunt verificare dosare Sef Centru

Noul Regulament serviciu salubrizare

ANUNT privind achizitia directa de produse „COPERTINE PENTRU STATIILE DE IMBARCARE – DEBARCARE ELEVI”