Hotararile Consiliului Local Turceni

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 26-08-2020

 1. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Orasului Turceni, pe anul 2020
 2. Hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului orașului Turceni pentru a vota primirea de noi membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apa și de canalizare “ADIA” Gorj
 3. Hotărâre privind instrumentarea proiectului “Servicii sociale integrate pentru comunitățile marginalizate din Orașul Turceni, județul Gorj” prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
 4. Hotărâre privind aprobarea întocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) si a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Turceni, județul Gorj “
 5. Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a detaliilor de execuție (DDE) pentru realizarea investiției “Amenajare peisagistică la curtea exterioara a Casei de Cultură din Orașul Turceni”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 29-07-2020

 1. Hotarare privind aprobarea premierii elevilor Liceului Tehnologic Turceni care au obtinut media 10 in anul scolar 2019-2020
 2. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020
 3. Hotarare privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Orasului Turceni
 4. Hotarare privind acordarea unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020
 5. Hotarare privind aprobarea fiselor de fundamentare, a caietului de sarcini, a regulamentului serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Turceni si a darii in administrare a serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Turceni
 6. Hotarare privind stabilirea unui Punct de colectare a deseurilor reciclabile, a deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE) si a deseurilor voluminoase, inclusiv saltele si mobila
 7. Hotarare privind stabilirea locurilor de depozitare temporara a deseurilor biodegradabile si a deseurilor provenite din constructii si demolari
 8. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unor spatii din incinta Spitalului Orasenesc Turceni, catre Serviciul de Ambulanta Judetean Gorj
 9. Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie(DDE) pentru realizarea investitiei “Mansarde, modificari interioare, dotare spatiu de joaca si crestere capacitate la Cresa orasului Turceni”
 10. Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie(DDE) pentru realizarea investitiei “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei orasului Turceni, judetul Gorj prin Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Stramba-Jiu si Realizare teren de sport”
 11. Hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor acordate elevilor Liceului Tehnologic Turceni, in semestrul II al anului scolar 2019-2020
 12. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiliului Local al orasului Turceni in perioada august-octombrie 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 10-07-2020

 1. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 153/15.09.2017 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea termică a Spitalului Orășenesc Turceni, județul Gorj”, a cheltuielilor legate de proiect și a unui acord de parteneriat
 2. Hotărâre privind aprobarea includerii obiectivului de investiții “Creșterea eficienței enegetice și gestionarea inteligentă a energiei la sistemul de iluminat public din orașul Turceni, județul Gorj” în Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Fondului pentru Mediu
 3. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Amenajare zonă piscicolă prin extragere de agregate minerale”, oraș Turceni, sat Strâmba-Jiu

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 24-06-2020

 1. Hotarare privind aprobarea unui ajutor de urgenta
 2. Hotarare privind aprobarea unui ajutor de urgenta
 3. Hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar Parohiei Garbovu
 4. Hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta de pe teritoriul administrativ al orasului Turceni, pe anul 2020
 5. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de “Servicii elaborare Plan de Mobilitate Urbana Durabila la nivelul Orasului Turceni, judetul Gorj, pentru perioada 2021-2027”
 6. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de “Servicii elaborare Strategie de Dezvoltare Locala durabila a orasului Turceni, judetul Gorj, pentru perioada 2021-2027”
 7. Hotarare privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Turceni pentru a vota primirea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare “ADIA” Gorj
 8. Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul I, anul 2020
 9. Hotarare privind aprobarea programului de activitati al Consiliului Local Turceni si graficul de sedinte pe trimestrul III 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 04-06-2020

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 27-05-2020

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului Spitalului Orasenesc Turceni, pe anul 2020
 2. Hotarare privind aprobarea intocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii(D.A.L.I) si a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la sistemul de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj”
 3. Hotarare privind aprobarea achizitiei unor servicii de consultanta in vederea elaborarii Cererii de finantare si depunerea proiectului “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la sistemul de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 29-04-2020

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020
 2. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea unor servicii de dezinfectie
 3. Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a raportului de audit energetic actualizat , pentru obiectivul de investitii “Reabilitare termica a Spitalului Orasenesc Turceni, judetul Gorj”
 4. Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie (DDE) pentru realizarea investitiei “Amenajare parcuri si cai de acces in orasul Turceni, judetul Gorj”
 5. Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie (DDE) pentru realizarea investitiei “Construire garaje si spatii de depozitare in orasul Turceni, judetul Gorj”
 6. Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Realizare bransament la reteaua de canalizare stradala pentru Spitalul Orasenesc Turceni, sectia Psihiatrie”
 7. Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie (DDE) pentru obiectivul de investitii “Amenajare peisagistica la curtea exterioara a Casei de Cultura din orasul Turceni”
 8. Hotarare privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei a impozitelor si si taxelor locale, pentru anul 2021
 9. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiliului Local al orasului Turceni in perioada mai-iulie 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 03-04-2020

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020
 2. Hotarare privind aprobarea achizitionarii de produse necesare prevenirii raspandirii infectiei cu COVID-19 in randul populatiei
 3. Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare pentru achizitionare “Tuneluri dezinfectare TU-DZ01”

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 25-03-2020

 1. Hotarare privind aprobarea unui ajutor de urgenta
 2. Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul de investitii “Instalatie de stocare, vaporizare si distributie oxigen medicinal la Spitalul Orasensc Turceni”
 3. Hotarare privind aprobarea Procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al Orasului Turceni si ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Orasului Turceni , pe durata starii de urgenta decretata pe teritoriul Romaniei , ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19
 4. Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.119/14.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Turceni , judetul Gorj
 5. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2020
 6. Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Realizare instalatie de preparare apa calda la Cresa orasului Turceni, jud. Gorj”
 7. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului Spitalului Orasenesc Turceni, pe anul 2020
 8. Hotarare privind aprobarea casarii unor mijloace fixe din gestiunea Spitalului Orasenesc Turceni
 9. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului Orasenesc Turceni
 10. Hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea platii unor drepturi stabilite prin hotarare judecatoreasca
 11. Hotarare privind aprobarea bugetului SC TURCENISAL SRL pe anul 2020
 12. Hotarare prvind prelungirea prin act aditional a Contractului de mandat nr.1/26.04.2012
 13. Hotarare privind aprobarea prelungirii prin Act aditional a Conntractului nr.5907/2014 pentru inchirierea pajistilor din domeniul privat al orasului Turceni
 14. Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reparatie bransament electric iluminat public str. Sanatatii , str. 1 Martie si str. 7 aprilie 2004 , oras Turceni, jud. Gorj”
 15. Hotarare privind insusirea operatiunilor tehnice si juridice de dezmembrare a unui imobil, necesare realizarii investitiei “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Turceni, judetul Gorj prin modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Strama-Jiu si Realizare teren de sport”
 16. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre SC Turcenisal SRL
 17. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Serviciul Public Turceni
 18. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Asociatia de Deazvoltare Intercomunitara “Salubris Turceni Sud Gorj”
 19. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Gorj
 20. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Centrul Judetean Gorj al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura
 21. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre SC Aparegio Gorj SA
 22. Hotarare privind aprobarea programului de activitati al Consiliului Local Turceni si graficul de sedinte pe trimestrul II,2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 26-02-2020

 1. Hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Turceni pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023
 2. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare , organigrama si statul de functii si de personal al Clubului Sportiv “Stiinta Turceni”
 3. Hotarare privind aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in orasul Turceni
 4. Hotarare privind aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie , dezinfectie si deratizare in orasul Turceni
 5. Hotarare privind aprobarea retelei scolare de la nivelul orasului Turceni, judetul Gorj, in anul 2020-2021
 6. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de ” Inchiriere utilaje terasiere, echipamente, macarale auto, mijloace de transport auto (altele decat transport persoane)”, pe raza orasului Turceni, judetul Gorj”
 7. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de “Mentenanta a sistemelor de securitate”
 8. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de “Refill si mentenanta echipemente periferice (imprimante , copiatoare, plotter)”
 9. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de realizare si editare “Ziar local”
 10. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de spalare auto
 11. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea unor servicii juridice
 12. Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii transport elevi din orasul Turceni
 13. Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare pentru achizitionarea unui “Carnet de teren H5 cu Android 6.0 si software SurvX instalat”
 14. Hotarare privind aprobarea evenimentelor organizate in orasul Turceni in anul 2020 -“Agenda culturala 2020”
 15. Hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de catre SC Turcenisal SRL
 16. Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul IV, pe anul 2019
 17. Hotarare privind aprobarea programului actiunilor si activitatilor edilitar-gospodaresti de interes local care se vor desfasura in anul 2020 si masurile care vor fi intreprinse la nivelul orasului Turceni in vederea bunei gospodariri si infrumusetari a localitatii
 18. Hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a amnagementului Casei de Cultura Turceni, aprobarea caietului de obiective si a regulamentului de organizare si desfasurare a analizei noului proiect de management al domnului Popescu Cristinel, manager al Casei de Cultura Turceni
 19. Hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orasului Turceni pentru anul 2020
 20. Hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al orasului Turceni,pe anul 2020
 21. Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public Turceni
 22. Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Turceni
 23. Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Turceni, SPCLEP Turceni si Directia de Asistenta Sociala

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 10-02-2020

 1. Hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor acordate elevilor Liceului Tehnologic Turceni, in semestrul I al anului scolar 2019-2020
 2. Hotarare privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative , aferente Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul orasului Turceni, judetul Gorj
 3. Hotarare privind insusirea Memoriului justificativ, care include ancheta epidemiologica si actiunile care trebuie intreprinse pentru lichidarea rapida a focarului de boala transmisibila

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 29-01-2020

 1. Hotarare privind aprobarea unei fise de fundamentare si tarife pentru serviciile prestate de Serviciul Public Turceni
 2. Hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar Parohiei Stramba Jiu
 3. Hotarare privind mandatarea aprobarii unor fise de fundamentare a operatorului de salubrizare SC Turcenisal SRL pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri municipale si stabilirea normei locale pentru deseuri municipale produse de utilizatori persoane fizice in cadrul Asociatiei Salubris Turceni Sud Gorj
 4. Hotarare privind aprobarea unor fise de fundamentare ale operatorului de salubrizare SC Turcenisal SRL, pentru activitatea de maturat stradal si activitatea de intretinere curatenie in orasul Turceni
 5. Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr.416/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul “Amenajare spatiu agrement si zona de picnic in orasul Turceni, judetul Gorj”Anexa 1 – Partea 1 , Anexa 1 – Partea 2 , Anexa 1 – Partea 3 , Anexa 2 , Anexa 3 ,
 7. Hotarare privind aprobarea reactualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Turceni, pe anul 2020
 8. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al terenului sintetic de fotbal al orasului Turceni din str. Sf. Ilie, nr. 47A
 9. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiluilui Local al orasului Turceni in perioada februarie-aprilie 2020

Ședința Consiliului Local Turceni din data de 08-01-2020

 1. Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2019

Skip to content