Anunt parteneri selectati

PRIMARIA ORASULUI TURCENI, judetul GORJ, anunţă selectarea partenerului, ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA SUDUL GORJULUI, in urma organizarii procedurii de selecţie a partenerilor privati pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU),
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE, Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială AP 4/PI 9.v/OS 4.16.


Skip to content