Category Archives: Informatii de interes public

 • 0

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 14 din 24.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1, 3 – 5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizicăindividuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2. – Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoanevârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afaraintervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.

Art. 4. – (1) Pentru verificarea motivului deplasării:

a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;

b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 5. – (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 6. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora.

(2) Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 7. – (1) Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

(2) Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 8. – Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.

(2) Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României.

Art. 9. – (1) Se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate publică Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roșie/galbenă.

(2) Se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în ancoră:

a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;

b) Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 10. – Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:

a) preluarea în pază a unor obiective a căror protecțieeste asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;

b) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică;

c) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 11. – Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Art. 12. – (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Art. 13. – (1) După alineatul (2) al articolului 2 dinOrdonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activități permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins:

„(21) Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit alin.(1) nu se aplică:

a) vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;

b) vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.”

(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art.14. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală pentru măsurile prevăzute la art.1 – 4;

b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art.5;

c) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art.7;

d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art.8;

e) Autoritatea Navală Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art.9.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art.4 și 5 din Ordonanța militară nr.2/2020 își încetează aplicabilitatea.

(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul Afacerilor Interne

Ion Marcel Vela


 • 0

Informare Coronavirus

Persoanele care se întorc din zona roșie vor fi preluate de autorități în vederea evaluării și testării.

Toți cetățenii care începând cu data de 15 martie 2020 au ajuns în țară venind din zonele evidențiate cu galben, menționate în informarea de mai jos, au obligația de a anunța autoritățile și a se autoizola!

De asemenea, cei care se întorc din aceste zone şi care prezintă semne clinice de boală intr-un interval de 14 zile de la revenirea în țară li se recomanda să sune la 112 şi să se prezinte imediat la Spitalul/Secţia de Boli Infecţioase. Aceștia trebuie să respecte măsurile de prevenție a transmiterii bolii recomandate de autorități.


 • 0

Informatii utile privind CORONAVIRUSUL


10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate
:

 1. Spălați-vă mâinile de multe ori;
 2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
 3. Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile;
 4. Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;
 5. Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;
 6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
 7. Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
 8. Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;
 9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
 10. Animalele de companie nu transmit coronavirus.

 • 0

COMUNICAT privind măsurile ce trebuie respectate pentru a preveni răspândirea Pestei Porcine Africane

COMUNICAT
privind măsurile ce trebuie respectate pentru a preveni
răspândirea Pestei Porcine Africane

       Pe raza U.A.T Turceni s-a confirmat existența unui focar de Pestă Porcină Africană la porcii mistreți aflați în proprietatea S.C. GREENADEL S.R.L, crescuți în Complexul de Vânătoare cu punct de lucru Oraș Turceni.
       S-a impus ca măsură uciderea fără întârziere și distrugerea întregului efectiv de porci mistreți, aflați în proprietatea S.C. GREENADEL S.R.L, crescuți în Complexul de Vânătoare cu punct de lucru Oraș Turceni și îngroparea acestora pe teritoriul Complexului de Vânătoare .
      Este interzis accesul în perimetrul Complexului de Vânătoare cu punct de lucru Oraș Turceni a persoanelor neautorizate.
     Se interzice scoaterea animalelor din gospodării, circulația și transportul neautorizat de animale.
Pentru a proteja porcii de această boală, vă recomandăm să respectați următoarele sfaturi:

 • nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii, cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică;
 • creşteţi porcii doar în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu alţi proprietari de porci domestici;
 • nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare provenite de la carnea de porc gătită în familie;
 • nu scoateţi scroafele sau vierii din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie;
 • nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
 • nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porcii mistreţi bolnavi.

      Orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar de liberă practică din localitate, alte autorități, sau DSVSA judeţeană.
      Toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat, în condițiile prevăzute de legislaţie.

Primar,
Cristina Cilibiu


 • 0

Lucrari de modernizare a casei de cultura

CULTURA – Secretul educației

Cultura reprezintă stratul de bază al orașului Turceni, deoarece fără perpetuarea acesteia nu am putea să ne îndreptăm cu pași siguri către un oraș mai bun, care prin intermediul instituțiilor reprezentative să ofere condiții propice pentru dezvoltarea intercomunitară continuă. Bazându-se pe acest principiu, autoritățile au depus tot efortul pentru a moderniza centrul nostru cultural, Casa de Cultură a orașului Turceni, iar începând cu luna iunie lucrările de reabilitare și modernizare au fost demarate.

Astfel, Casa de Cultură va beneficia de racorduri la următoarele rețele de utilități: rețeaua de energie electrică a S.C. Distribuție Oltenia S.A., rețeaua de alimentare cu apă a orașului Turceni, rețeaua de canalizare a orașului Turceni, iar încălzirea se va realiza prin agent termic de la CEO.

Per ansamblu sunt vizate următoarele tipuri de lucrări de investiții:

 • reabilitarea finisajelor interioare și exterioare, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC performantă din punct de vedere energetic atât la interior cât și la exterior, termoizolarea pereților exteriori cu polistiren expandat de 8 cm și a soclului, înlocuirea în totalitate a instalațiilor electrice, sanitare și termice;
 • refacerea trotuarelor perimetrale;
 • realizarea unui strat de termoizolație din polistiren expandat în podul clădirii;
 • se va înlocui acoperișul din țiglă ceramică cu tablă tip țiglă de culoare roșie;
 • se vor înlocui toate elementele de sarpantă;
  se vor înlocui jgheaburile și burlanele; se va realiza o instalație de paratrăsnet;
 • un sistem propriu de încălzire cu centrală termică proprie pe gaze;
  se va monta un sistem de climatizare format din 17 ventiloconvectoare;
 • se va realiza instalația de canalizare interioară și exterioară; se vor înlocui scaunele din sala de spectacole;
 • se va achiziționa o cortină nouă acționată mecanic;
 • sala de spectacole va fi dotată cu un sistem de lumini și sonorizare performant;
 • se vor monta corpuri de iluminat cu performanță energetică ridicată (tip LED);
 • se vor monta panouri solare pentru apă caldă;
 • se vor achiziționa echipamente informatice și audio necesare;
 • se vor monta instalații performante pentru prevenirea și stingerea incendiilor (uși rezistente la foc, instalații desfumare, centrală de detecție și semnalizare senzori de fum, senzori de temperatură, butoane de panică, sirene de alarmare, hidranți, lămpi EXIT, etc).

 • 0

ECHIPAMENTE IT LA LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI

Una dintre preocupările cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Turceni este adaptarea permanentă la metodele de predare moderne, în vederea obținerii unor rezultate optime ale activității desfășurate. Integrarea sistemelor digitale în procesul instructiv-educativ a devenit o necesitate a
zilelor noastre și, în acest context, au fost dotate, într-o primă etapă a proiectului Rose, descris într-un articol anterior, trei cabinete din scoală cu echipamente it – table interactive, laptopuri, videoproiectoare, sisteme audio si multifuncționale.

Suntem conștienți de faptul că tehnologia modernă constituie un real suport în sistemul actual de învațământ, când rolul profesorului nu se mai limitează doar la transmiterea de informații, captarea atenției elevilor și
menținerea concentrării lor pe parcursul întregii ore constituind adevărata
provocare. De aceea, venim în întâmpinarea preocupărilor elevilor noștri care intră in contact încă de mici cu sistemele digitale, oferindu-le soluții atractive care să îi motiveze și să le sporească implicarea. Dezvoltarea
competențelor profesorilor de utilizare a noilor tehnologii a devenit astfel o condiție ce ne-a determinat să organizăm în vacanța intersemestrială instruirea privind folosirea acestor echipamente, cunoștințele însușite
urmând a fi implementate alături de elevi începând cu semestrul II al acestui an școlar.


ECHIPA DE
PROIECT


 • 0

Tabara de dezvoltare personala

Tabără de dezvoltare personală

Așa cum au fost obișnuiți de câțiva ani încoace, elevii Liceului Tehnologic Turceni vor beneficia și de această dată de o săptămână pentru distracție și dezvoltare personală.

Proiectul de față are ca obiectiv general oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber specific vacanţei de vară şi de prevenire a marginalizării juvenile pentru copiiicu vârste cuprinse între 7 şi 20 ani, rezultate deosebite la învățătură, provenind din familii aflate în dificultate psiho-socio-economică, sau aflaţi în situaţii şcolare limită,  lipsiţi de suport din partea părinţilor.Costul total al proiectului este de 100.000 lei fără TVA, iar perioada de desfășurare va fiîn intervalul iulie – august 2019.

CRITERIILE OBLIGATORII DE ÎNSCRIERE A ELEVILOR:

1.Să aibă domiciliul orașul Turceni și satele aparținătoare;

2.Să aibă rezultate bune la învăţătură: să aibă media generală din semestrul I al anului școlar 2018-2019 cuprinsă între 8(opt) şi 10(zece), respectiv calificativul Bine și Foarte Bine;

3. Să aibă media 10(zece) la purtare;

4. Să fie apt din punct de vedere medical.

DOSARUL de ÎNSCRIERE va cuprinde:

1.Cerere privind gratuitatea (vor fi întocmite de către părinți pentru fiul/fiica lor); acestea vor trebui  să fie semnate de unul dintre părinți, diriginte/învățător, directorul unității de învățământ. În subsolul acesteia se va regăsi fișa tip cu situația școlară a primului semestru din anul școlar 2018-2019, media la purtare și participarea la activități extrașcolare (semnată de învățător/diriginte și reprezentantul/reprezentanții unității/unităților în cadrul căreia se desfașoară activitățile extrașcolare). De asemenea, cererea va cuprinde și o declarație pe proprie răspundere că nu există alte venituri în afara celor declarate în dosar.

2.Copia CI sau CN a elevului care să ateste domiciliul în orașul Turceni.

3.Adeverință cu componența familiei(pentru cei care locuiesc în mediul rural – adeverință de rol de la Registrul Agricol iar pentru cei care locuiesc în mediul urban – adeverință de la Asociația de Proprietari)-nu sunt necesare copii ale actelor de identitate ale celorlalți membri;

4.Adeverinţe cu venitul brut al familiei (pe lunile februarie, martie și aprilie)

5.Adeverinţe fiscale pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 18 ani.

6.Anchete sociale pentru cei care nu au venituri.

7.Adeverinţă medicală

8.Copii ale diplomelor obţinute în urma participării la concursuri, olimpiade, competiţii sau adeverinţe care să ateste implicarea în activităţile extraşcolareorganizate la nivelul clasei, şcolii în parteneriat cu Casa de Cultură a oraşului Turceni, cu Primăria, cu Poliţia locală sau cu alte instituţii şcolare, cu instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale din judeţ şi din ţară. Se acordă punctaj atât pentru participare, cât și pentru obținerea unui premiu în cadrul acestora.

9. Alte documente doveditoare solicitate de catre comisie.

CRITERII DE DEPARTAJARE:

1.Venitul pe membru al familiei.

2.Numărul de diplome.

3.Dacă mai multe medii sunt egale, departajarea va fi determinată de comisia de organizare, în urma analizei dosarului, a situației elevului, precum și în urma unei discuții cu profesorul diriginte/profesor învățător.

De cele 80 de locuri gratuite vor beneficia elevii din învățământul primar, gimnazial și liceeal, în funcție de solicitări și punctajul obținut.

Elevii vor fi insoțiți de 8 cadre didactice și obligatoriu, un cadru medical.


 • 0

Campanie colectare deseuri

Primăria Turceni, în colaborare cu Asociația Environ, a organizat în luna iulie o campanie de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice, (DEEE). Cetățenii orașului Turceni și cei ai satelor aparținătoare au răspuns promt la activitatea menită să crească gradul de conștientizare al populației în ceea ce privește importanța colectării selective.

Campania s-a desfășurat door to door (din poartă în poartă). S-au colectat peste 1700 de kg de DEEE-uuri. Cei care au participat, au fost încântați de faptul că s-au oferit vouchere în valoare de 10 lei, în funcție de greutatea echipamentelor predate. S-au colectat frigidere (9), TV (36), unitate PC (8), mașini de spălat (5), monitoare PC (6), aspiratoare (2), cuptor (6), radio, imprimantă, hotă, boiler electric, centrală termică.
Deschiderea oamenilor față de această activitate face ca lucrurile să aibă o continuitate. Drept urmare, Primăria Turceni, alături de cei de la Environ vor desfășura o nouă campanie în lunile octombrie-noiembrie, iar cei care doresc să ofere spre reciclare diverse echipamente se pot adresa Departamentului de Protecția a Mediului din cadrul primăriei. Numărul de telefon disponibil pentru înscrieri și solicitări este: 0253/335/025. Reamintim categoriile de echipamente care se pot recicla:mașini de spălat, lăzi frigorifice, aparate de aer condiționat, cuptoare și plite electrice, TV-uri, calculatoare, telefoane, cuptoare cu microunde, dar și toate electricele, elctronicele și electrocasnicele care nu mai sunt de folos în locuințe și gospodării.

Atunci când nu sunt gestionate corect, DEEE-urile și bateriile uzate sunt extrem de periculoase pentru sănătatea oamenilor cât și pentru mediul înconjurător, din cauza substanțelor toxice și a conținutului ridicat de metale grele.

Cele mai recente date publicate de Eurostat arată că România s-a clasat pe ultimul loc în ceea ce privește colectarea acestor deșeuri periculoase.


Skip to content