ECHIPAMENTE IT LA LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI

  • 0

ECHIPAMENTE IT LA LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI

Una dintre preocupările cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Turceni este adaptarea permanentă la metodele de predare moderne, în vederea obținerii unor rezultate optime ale activității desfășurate. Integrarea sistemelor digitale în procesul instructiv-educativ a devenit o necesitate a
zilelor noastre și, în acest context, au fost dotate, într-o primă etapă a proiectului Rose, descris într-un articol anterior, trei cabinete din scoală cu echipamente it – table interactive, laptopuri, videoproiectoare, sisteme audio si multifuncționale.

Suntem conștienți de faptul că tehnologia modernă constituie un real suport în sistemul actual de învațământ, când rolul profesorului nu se mai limitează doar la transmiterea de informații, captarea atenției elevilor și
menținerea concentrării lor pe parcursul întregii ore constituind adevărata
provocare. De aceea, venim în întâmpinarea preocupărilor elevilor noștri care intră in contact încă de mici cu sistemele digitale, oferindu-le soluții atractive care să îi motiveze și să le sporească implicarea. Dezvoltarea
competențelor profesorilor de utilizare a noilor tehnologii a devenit astfel o condiție ce ne-a determinat să organizăm în vacanța intersemestrială instruirea privind folosirea acestor echipamente, cunoștințele însușite
urmând a fi implementate alături de elevi începând cu semestrul II al acestui an școlar.


ECHIPA DE
PROIECT


Lasă un comentariu

Skip to content